/ขั้นตอนการสั่งซื้อ
ขั้นตอนการสั่งซื้อ 2018-09-28T11:27:29+00:00

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการจัดส่ง

ร้านค้าออนไลน์คาพริสต้า สามารถจัดส่งสินค้าได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยเราจะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และลูกค้าจะได้รับการแจ้งตอบกลับไปเมื่อบริษัทได้รับการชำระเงิน และสินค้าพร้อมที่จะจัดส่ง สำหรับเขตกรุงเทพฯ บริษัทจะทำการจัดรอบส่งสินค้าโดยพนักงานขนส่งของบริษัท ส่วนต่างจังหวัดบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ และแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของทางไปรษณีย์ (EMS)ให้ทราบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสินค้าของท่านได้

ระยะเวลาการสั่งสินค้า

5- 7 วันทำการ + ระยะเวลาจัดส่งสินค้า (ขึ้นอยู่กับระบบการจัดส่งที่เลือก ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้า:

ในกรณีที่ซื้อสินค้าไม่ถึง 2,500 บาท บริษัทฯจะคิดค่าจัดส่งสินค้า 100 บาท ทั่วประเทศและจะจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อสั่งสินค้าครบ 2,500 บาท โดยบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมด

สถานะการจัดส่งสินค้า:

สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าของคุณได้ โดยบริษัทฯจะแจ้งเป็นอีเมล์ตอบทุกข้อมูลที่ต้องการ