/นโยบายการคืนสินค้า
นโยบายการคืนสินค้า 2019-01-03T14:23:08+00:00

นโยบายการคืนสินค้า

เนื่องจากร้านค้าออนไลน์ของคาพริสต้า ไม่มีนโยบายการเปลี่ยนสินค้า คืนสินค้า หรือคืนเงินให้แก่ลูกค้าที่ได้ซื้อสินค้าไปแล้ว ลูกค้าควรระมัดระวัง และตรวจสอบก่อนทำการซื้อสินค้า ในกรณีที่มีความเสียหายอันเนื่องจากการขนส่ง เช่น สูญหาย ส่งสินค้าผิด หรือสินค้ามีตำหนิ บอนกาแฟยินดีรับผิดชอบต่อความเสียหายเหล่านั้น และเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นในกรณีที่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นให้ลูกค้ารีบแจ้งทางบอนกาแฟทันทีที่ 02-6917434-9 ภายใน 48 ชั่วโมง (ในวันและเวลาทำการ) หรือส่งอีเมล์มาที่ shop@boncafe.co.th โดยสินค้าที่จะสามารถทำการเปลี่ยนได้นั้นจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% (เหมือนของใหม่) ไม่ผ่านการใช้งานแล้วหรือเกิดความชำรุดเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการขนส่ง และต้องอยู่ในบรรณจุภันฑ์เฉพาะของสินค้านั้นๆ รวมถึงส่วนประกอบของสินค้านั้นต้องอยู่ครบถ้วน เช่น คู่มือการใช้งาน อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆ ถ้าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บอนกาแฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว หากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามทางบอนกาแฟได้โดยตรง